De "Perfect Match"

Is het tijd voor de zoektocht naar die ene nieuwe fantastische baan? Wellicht als aanvulling op een mooi CV of omdat het tijd is om verder te ontwikkelen. Juist nu met alle nieuwe ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen blijven wij ons vernieuwen in ons vak, de arbeidsmarkt is goed dus kansen te over om die “Perfect Match” te vinden.

Hoe groot zijn de kansen om die perfect match te vinden? Allereerst hebben wij het dan over het bedrijf waar je een happy gevoel van krijgt, maar veel belangrijker is de Executive/Manager die je gaat ondersteunen. Heeft hij of zij ook goed nagedacht over de Perfect Match?

Komt de perfect match van 1 kant?

Zeer zeker is dit niet toe te schrijven aan de Assistant alleen. Mede dankzij onder andere het nieuwe werken zijn er ook een aantal kernwaarden veranderd die toegeschreven kunnen worden aan de Executive/Manager, waardoor hij/zij ook meer is gaan nadenken over zijn/haar eigen ondersteuning.

Was het eerst zo dat een organisatie bij het aannemen van een Assistant vaak genoeg een standaard profiel opstelde en 9 van de 10 kandidaten op papier de perfect match bleken te zijn. Na verloop van tijd was er dan toch die teleurstelling; de perfect match kwam niet van de grond en werd vaak in zijn geheel toegeschreven aan de Assistant. Voor beide partijen een verlies van kostbare uren en verloren energie.

Gelukkig komt nu langzaam het besef dat ook de uitvraag naar een perfect Assistant enige voorbereiding kost van de Executive/Manager zelf! Ook detachering bureaus oefenen meer en meer druk uit om een tailored made profiel te ontvangen om hun zoektocht succesvol te laten verlopen. Maar wij zijn er nog niet.

Hoe reëel is het vinden van die perfect match?

Om teleurstellingen te voorkomen en te streven naar die perfect match, doen Executives/Managers er goed aan zichzelf een aantal vragen te stellen om in ieder geval het vaak gevraagde standaard profiel voor een Assistant aan te vullen en te doen matchen met de eigen behoefte die men heeft. Gelukkig bestaat de standaard Executive/Manager niet, maar dit geldt evenzeer voor de Assistant.

Executives/Managers doen er goed aan om na te denken waar zij zelf de focus leggen en met wat voor ondersteuning zij het meest succesvol zijn binnen hun functie en bedrijf. Wellicht willen zij meer tijd hebben om deze focus uit te breiden? Om die extra tijd te kunnen behouden of te creëren, dient men na te gaan welke werkzaamheden wellicht overgeheveld kunnen worden naar de Assistant, naast de zo bekende standaard taken. En in hoeverre is men dan in staat om dit daadwerkelijk te willen delegeren naar een persoon met in ieder geval dezelfde normen en waarden? Geen kopie van de Manager, maar een daadwerkelijke aanvulling en een goede sparringpartner? Men kan nog zo’n goede klik hebben, maar is dit ook de juiste persoon om net dié werkzaamheden op te pakken die ervoor zorgen dat het focusgebied gehandhaafd blijft en wellicht uitgebreid.

Hier komt dan al snel een extra wensenlijst uit die kan leiden tot de perfect match.

Een Assistant doet er goed aan om tijdens een interview te informeren naar juist dié belangrijke aandachtspunten en welke werkzaamheden eigenlijk die focus in de weg staan. En zijn deze specifieke werkzaamheden nou juist dié waar je heel goed in bent om tot die perfect match te komen?

Veel succes in jouw zoektocht naar de perfect match! En mocht je er zelf niet uitkomen om deze perfect match te vinden, kan je altijd de hulp van Secretary Plus inschakelen :-)

Groet,
Babette Christoforou-van der Schraaf

- - - 

Babette Christoforou-van der Schraaf is tijdens het Assistant of the Year 2017-traject door de vakjury uitgekozen tot Assistant van het jaar 2017 en zij mag zich een jaar lang ambassadeur van het assistantvak noemen. Vanuit haar ambassadeurschap zal Babette regelmatig haar kennis en expertise delen met vakgenoten in de vorm van blogs, vlogs en interviews. Heb jij een vraag voor Babette? Neem dan contact op.