Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in vijf delen. Een inleidend deel (deel A), een deel met betrekking tot het ter beschikking stellen van flexkrachten (deel B), een deel met betrekking tot de uitvoering van werving en selectie opdrachten (deel C), een deel met betrekking tot planning en advies (deel D) en een deel met algemene bepalingen (deel E). Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU).