Duurzaam ondernemen niet alleen goed voor het milieu

Het milieu en duurzaam ondernemen zijn steeds groter wordende topics op de agenda’s van CEO’s. Onderzoek van adviesbureau Lavery/Pennel wijst uit dat bedrijven die zich richten op energie- en grondstof efficiëntie, meer banen creëren, meer winst maken en minder CO2 uitstoten.

In het rapport zijn de gevolgen van een nieuw industrieel model voor de Europese industrie berekend. Hieruit blijkt dat het volgen van het nieuwe model structureel kan leiden tot een winsttoename van €100 miljard, 168.000 nieuwe banen en een vermindering van de totale EU CO2 uitstoot met 14,6%. Duurzaamheid is dus niet alleen goed voor het milieu. Het rapport baseert zich op prestaties van koplopers binnen de EU zoals The Body Shop, Toyota, Interface en Unilever en vertaalt hun prestaties naar de potenties die dit biedt voor heel Europa.

Het valt mij op dat nog steeds een deel van de bedrijven hele leuke initiatieven opzetten op het gebied van duurzaamheid, maar tegelijkertijd nog plastic bekertjes bij het koffiezet apparaat hebben staan en al hun vergaderdocumenten printen. Organisaties zullen anders moeten gaan kijken naar hun bedrijfsvoering om echt meetbare resultaten te kunnen behalen.

Het is van belang dat we op de werkvloer bewust zijn van de gevolgen van ons verbruik. Als assistant ben je in de gelegenheid initiatieven op te zetten die organisatie breed geïmplementeerd kunnen worden. Je kunt gaan kijken naar oplossingen waarbij medewerkers actief betrokken worden. Besteed tijd aan dit onderwerp. Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de duurzame maatregelen die genomen zijn en motiveer medewerkers om hierin mee te gaan.

Laat de medewerkers meedenken over duurzame oplossingen. Ik merk dat medewerkers tegenwoordig actief betrokken willen worden bij acties die hun werkgever onderneemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ‘involve me’ generatie.

Zorg dat initiatieven van medewerkers gehoord worden door een (digitale) ideeën drop box in het leven te roepen. Introduceer “toogethr”, een app wat samen rijden met collega’s heel eenvoudig maakt en automatisch collega’s matcht op basis van locatie en werktijden. Stimuleer betrokkenheid door prijzen uit te reiken aan de collega’s met het meest innovatieve, creatieve, nieuwe idee of aan de top 3 carpoolers.

Wij kunnen ook een grote bijdrage leveren. Alleen al door de inkoop eens onder de loep te nemen. Wist je bijvoorbeeld dat Nespresso de gebruikte koffiepads recyclet?
Deze artikelen worden op grote schaal gebruikt binnen een organisatie en daar valt winst te behalen. Kijk ook eens naar bijvoorbeeld het grote aantal waterkoelers met plastic waterflessen. Tegenwoordig kun je een dergelijk apparaat direct aansluiten op het waternet waardoor je minder CO2 uitstoot. Het schrappen van deze apparaten is natuurlijk nog duurzamer en wat mij betreft een kleine opoffering, toch?!

Dit zijn natuurlijk maar een paar kleine voorbeelden van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Online vind je onwijs veel informatie en de laatste trends op het gebied van duurzaamheid.

Have a green day!

Groet,
Sandra

- - - 


Sandra Freijter is een van de vier finalisten van het Expect More Award-traject. Met haar duidelijke visie en ambitieuze missie zal Sandra regelmatig haar kennis en expertise delen met vakgenoten in de vorm van blogs. Heb jij een vraag voor Sandra? Neem dan contact op.